HTML/CSS căn bản cho Blogger | Karmi Phuc - ThachPham.com

Đọc bài viết hoàn chỉnh tại Thạch Phạm Blog

 • Thẻ <b>
 • Thẻ <i>
 • Thẻ <p>
 • Thẻ <blockquote>
 • Thẻ <h1>
 • Thẻ <h2>
 • Thẻ <h3>
 • Thẻ <h4>
 • Thẻ <h5>
 • Thẻ <h6>
 • Thẻ <ol>
 • Thẻ <ul>
 •  
 • Thẻ đơn <br>
 • Thẻ đơn <hr>

Giải thích thẻ HTML

Bạn chưa chọn thẻ HTML nào cả.

HTML Source

Thạch Pham Blog. Cạch. Wordpress blog lớn nhất Việt Nam. Yêu màu tím. Sống nội tâm. Hay khóc thầm. Nhưng không gay.

Kết quả chèn thẻ HTML

Thạch Pham Blog. Cạch. Wordpress blog lớn nhất Việt Nam. Yêu màu tím. Sống nội tâm. Hay khóc thầm. Nhưng không gay.

 • #id
 • .Z
 • A.Z (A mang lớp Z)
 • A B (B là hậu duệ của A)
 • A .Z (hậu duệ lớp Z của A)
 • A > B (B là con trực tiếp của A)

Trình duyệt hỗ trợ

  Bạn vừa nhấn vùng chọn CSS:

  Chưa chọn CSS.

  Giải thích vùng chọn CSS

  Bạn chưa chọn vùng chọn CSS nào cả.

  Kết quả vùng chọn CSS

  <div id="vi-du">

  <h2>Thạch Phạm Blog</h2>

  <p>Cạch. Wordpress blog lớn nhất Việt Nam.</p>

  <div>

  <p class="grand-child">Yêu màu tím. Sống nội tâm. Hay khóc thầm. Nhưng không gay.</p>

  </div>

  <h2>Wordpress</h2>

  <p>Wordpress là nền tảng blog miễn phí tốt nhất. Hơn 60% website trên thế giới chạy Wordpress.</p>

  <h2>Một số nền tảng blog miễn phí</h2>

  <p>Wordpress.</p>

  <div class="grand-child">Wordpress.</div>
  <div class="grand-child">Wordpress.</div>

  <p>Tumblr.</p>

  <p>Blogspot.</p>

  <p>Mới hơn nữa thì có Ghost và Medium.</p>

  </div>

  Bình luận và giải đáp thắc mắc