Chuyện đọc thơ

2 thoughts on “Chuyện đọc thơ”

  1. Chào anh! Em biết anh qua Kipalog, em để ý thấy anh viết bài rất ngắn gọn, súc tích. Em comment để anh có động lực viết nhiều bài hơn, em cảm ơn anh! Chúc anh thành công trong cuộc sống. Thông tin liên lạc của em đã nằm trong hai fields name và email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *