10 điều giới trẻ thường hay lãng phí

2 thoughts on “10 điều giới trẻ thường hay lãng phí”

  1. Ngoài cái “sống độc thân” mấy cái còn lại thì em đã khắc phục được ! 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *