Giảm dung lượng bộ nhớ bị chiếm dụng bởi Chrome

Có thể chúng ta không biết nhau, nhưng hãy nói cho mình biết trình duyệt bạn đang sử dụng, mình sẽ nói tính cách của bạn là gì 😀 Có lẽ một trong những tính cách đó chính là việc mở nhiều tab cùng lúc, để giải trí, làm việc, và nghiên cứu nhiều thông … Continue reading Giảm dung lượng bộ nhớ bị chiếm dụng bởi Chrome