Facebook và Forced Perspective

Chuyện Mark Zuck đi giữa hội nghị của Samsung với một rừng người đang đeo kính VR làm một bộ phận bà con nháo nhào lên về sự đáng sợ của công nghệ khi ai cũng như đang sống trong thế giới của riêng mình; như 1 digital zombie.

Chuyện đọc thơ

Mình thích đọc thơ. Dù là viết về gì, như tình yêu, như đời người, thì tựu trung cũng là về cuộc sống. Bởi cuộc sống luôn đầy thi vị. Người ta dễ gán cho thơ cái mác sến súa, vì họ không xem trọng cái thi vị hiện hữu, hay vì thực dụng dễ … Continue reading Chuyện đọc thơ

Hơi Cơm Nhà

“Đừng bao giờ đi ăn một mình.” Nguyên tắc đi ăn bàn công việc thực ra cũng dựa một phần từ một nghiên cứu khoa học liên quan tới sự ăn. Nghiên cứu đó bảo, khi ăn thì con người ta ở trạng thái thoải mái nhất. Đó là tâm lý đã được quy định … Continue reading Hơi Cơm Nhà

The precious gift of life

If you ever find yourself hopeless or depressed, just try to come to a place like the M building of Từ Dũ Maternity Hospital (or any maternity hospital near your place). This place is for new-born babies and their mothers to rest a few days before leaving for others to come. I visit my sister … Continue reading The precious gift of life

Mạn bàn GMail và Mailbox

Tuần trước mấy ông lớn tung toàn tin hot. Fan Google, Facebook, và Dropbox rần rần cả lên. Google thì chính thức kêu gọi người dùng rộng rãi xài thử Google Inbox để thay cho GMail hiện tại. Lợi ích trước mắt cho người dùng là họ sẽ được phổ cập những tính năng thông minh … Continue reading Mạn bàn GMail và Mailbox