Facebook và Forced Perspective

Chuyện Mark Zuck đi giữa hội nghị của Samsung với một rừng người đang đeo kính VR làm một bộ phận bà con nháo nhào lên về sự đáng sợ của công nghệ khi ai cũng như đang sống trong thế giới của riêng mình; như 1 digital zombie.

Nhìn lại 2015

Cảm ơn bạn 2015 đã dạy cho mình nhiều thứ. Ông thầy thứ 1 là Thất Tình thì dù không gặp nhưng cũng gián tiếp làm mình lao đao. Ông thứ 2 là Thất Tiền Thất Tài thì có mát tay hơn chút, vì giúp mình lo hết mấy món nợ lặt vặt. Giờ khỏe … Continue reading Nhìn lại 2015

Chuyện thứ Tư

Công ty mình Ở công ty mình, mỗi thứ 4 của mỗi tháng sẽ có chơi ​*TEACH ME SOMETHING NEW*​ (hashtag #TMSN; dùng để dễ search lại trên Skype).   Ai cũng có thể chia sẻ cái gì đó hay hay, về skills, về lifehack, hay 1 kiến thức gì đó mà mọi người nên … Continue reading Chuyện thứ Tư