UX mới của Google Maps

Mới đây Google Maps cập nhật hoành tráng quá nên viết 1 đoạn nhỏ để giới thiệu bà con thêm. Thay đổi lớn đầu tiên: Sharable Lists. Hồi xưa muốn share 1 chỗ ăn ngon thì phải tìm tìm, cóp cóp, paste paste. Muốn share nhiều chỗ cùng lúc thì phải tạo Custom Maps (bà … Continue reading UX mới của Google Maps