4 tuyệt chiêu phím tắt để trở thành “Siêu Anh Hùng Bàn Phím”

2 thoughts on “4 tuyệt chiêu phím tắt để trở thành “Siêu Anh Hùng Bàn Phím””

    1. Lạy bác 😀 Chiêu đó “One size fits all” luôn! Mà thấy bài này chưa được chỗ nào Thạch hè? 😀
      Just give me your best shot! Hurt me, make me cry when I hear it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *