11 đường dẫn quan trọng người dùng Google cần biết

One thought on “11 đường dẫn quan trọng người dùng Google cần biết”

  1. Chắc sau mình gõ tìm kiếm google sẽ hiể thị hàng loạt thông tin mà mình đã từng truy cập nhiều nhất đối với mỗi từ khóa. Kiểu này có khi google biết mọi thông tin về chúng ta và khái thác điểm đó nhằm mục đích kinh doanh có lợi cho đôi bên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *