Chuyện thứ Tư

Công ty mình Ở công ty mình, mỗi thứ 4 của mỗi tháng sẽ có chơi ​*TEACH ME SOMETHING NEW*​ (hashtag #TMSN; dùng để dễ search lại trên Skype).   Ai cũng có thể chia sẻ cái gì đó hay hay, về skills, về lifehack, hay 1 kiến thức gì đó mà mọi người nên … Continue reading Chuyện thứ Tư

The precious gift of life

If you ever find yourself hopeless or depressed, just try to come to a place like the M building of Từ Dũ Maternity Hospital (or any maternity hospital near your place). This place is for new-born babies and their mothers to rest a few days before leaving for others to come. I visit my sister … Continue reading The precious gift of life

Đừng chê PHP nữa

Ngày 16/10 vừa rồi, PHP đã cập nhật mới cho phiên bản 5.5 và đang chuẩn bị lộ trình cho sự thay đổi lớn ở 5.6. Dù cho PHP thường không được đánh giá cao, và không phải là ngôn ngữ lập trình lý tưởng của nhiều người, PHP vẫn là một ngôn ngữ gạo … Continue reading Đừng chê PHP nữa