Ngưỡng mộ

Ba tôi nghệ sĩ lắm. Ba đánh đàn ghita rất hay. Tôi còn nhớ mãi một lần ba họp mặt với mấy người bạn, khi đã ngà ngà say, ba ôm đàn và hát bài Bên cầu biên giới. Giọng ba ấm áp và thiết tha… Khi đó, mẹ đang xào nấu dưới bếp cũng … Continue reading Ngưỡng mộ

Be Original! Be YOU!

Ai cũng chỉ có một cuộc đời, nhưng đáng sống hay không thì do chính ta quyết định lấy! Đáng sống hay không đáng sống, quyết định là do ở chính bản thân ta! Đáng sống, khi ta thấy ta sinh ra trên cõi đời này và có một lý do đích thực để sống. … Continue reading Be Original! Be YOU!