Debug Javascript dễ dàng với Chrome Dev Tools

Phiên bản tiếng Anh đầy đủ hơn: http://karmiphuc.com/cong-nghe/4-tricks-to-debug-javascript-like-pro/ Google Chrome đang trên quá trình trở thành trình duyệt hàng đầu cho mọi người dùng với mọi nhu cầu. Đối với riêng lập trình viên, Chrome Dev Tools là một tiện ích đắc lực để giúp giảm thiểu những phiền phức và rắc rối khi lập trình … Continue reading Debug Javascript dễ dàng với Chrome Dev Tools

7 mẹo ít biết để tối ưu hóa HTML/CSS/JS đúng chuẩn

Tại sao phải tối ưu hóa trang web chứ?! Nếu bạn không muốn mất tiền, mất traffic thì việc tối ưu hóa là lẽ đương nhiên. Theo thống kê của Oreilly thì một trang web chậm sẽ làm bị đối xử rất tệ đấy: Bing sẽ làm bạn mất 4.3% doanh thu/user nếu như trang của bạn chậm hơn 2s … Continue reading 7 mẹo ít biết để tối ưu hóa HTML/CSS/JS đúng chuẩn