Đừng chê PHP nữa

Ngày 16/10 vừa rồi, PHP đã cập nhật mới cho phiên bản 5.5 và đang chuẩn bị lộ trình cho sự thay đổi lớn ở 5.6. Dù cho PHP thường không được đánh giá cao, và không phải là ngôn ngữ lập trình lý tưởng của nhiều người, PHP vẫn là một ngôn ngữ gạo … Continue reading Đừng chê PHP nữa