Tìm hiểu về các định dạng nén của ảnh số

Về bản chất, mỗi ảnh số đều là 1 ma trận các điểm ảnh, với mỗi điểm ảnh chứa dữ liệu về màu và độ sâu màu. Ma trận điểm ảnh này được lưu trữ và tổ chức theo 1 chuẩn nhất định, gọi là định dạng ảnh. Chính định dạng ảnh sẽ quyết định … Continue reading Tìm hiểu về các định dạng nén của ảnh số