Nhìn lại 2015

Cảm ơn bạn 2015 đã dạy cho mình nhiều thứ. Ông thầy thứ 1 là Thất Tình thì dù không gặp nhưng cũng gián tiếp làm mình lao đao. Ông thứ 2 là Thất Tiền Thất Tài thì có mát tay hơn chút, vì giúp mình lo hết mấy món nợ lặt vặt. Giờ khỏe … Continue reading Nhìn lại 2015

Hơi Cơm Nhà

“Đừng bao giờ đi ăn một mình.” Nguyên tắc đi ăn bàn công việc thực ra cũng dựa một phần từ một nghiên cứu khoa học liên quan tới sự ăn. Nghiên cứu đó bảo, khi ăn thì con người ta ở trạng thái thoải mái nhất. Đó là tâm lý đã được quy định … Continue reading Hơi Cơm Nhà

Chuyện thứ Tư

Công ty mình Ở công ty mình, mỗi thứ 4 của mỗi tháng sẽ có chơi ​*TEACH ME SOMETHING NEW*​ (hashtag #TMSN; dùng để dễ search lại trên Skype).   Ai cũng có thể chia sẻ cái gì đó hay hay, về skills, về lifehack, hay 1 kiến thức gì đó mà mọi người nên … Continue reading Chuyện thứ Tư

The precious gift of life

If you ever find yourself hopeless or depressed, just try to come to a place like the M building of Từ Dũ Maternity Hospital (or any maternity hospital near your place). This place is for new-born babies and their mothers to rest a few days before leaving for others to come. I visit my sister … Continue reading The precious gift of life

Mạn bàn GMail và Mailbox

Tuần trước mấy ông lớn tung toàn tin hot. Fan Google, Facebook, và Dropbox rần rần cả lên. Google thì chính thức kêu gọi người dùng rộng rãi xài thử Google Inbox để thay cho GMail hiện tại. Lợi ích trước mắt cho người dùng là họ sẽ được phổ cập những tính năng thông minh … Continue reading Mạn bàn GMail và Mailbox